PURE DECOR LIFE TASTES OF LIFE POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOLEJTE +420 704 200 300

Příprava podkladu

Rovina a pevnost podkladu

Rovný a pevný podklad je základ kvalitní podlahy s dlouhou životností. Pokud tomu tak není, lze zjednat nápravu různými technologickými postupy.Určení toho nejvhodnějšího postupu záleží jak na stavu původního podkladu, tak na typu zvolené podlahoviny.Základní druhy vyrovnání:Vyrovnávací hmoty► Opravná hmota na bázi cementu – rychleschnoucí.

Samonivelační stěrka na bázi cementu v tloušťkách do 10 mm v jednom pracovním kroku.
Samonivelační stěrka na bázi anhydritu v tloušťkách do 20 mm v jednom pracovním kroku.
Samonivelační rychleschnoucí cementový potěr v tloušťkách od 5 do 40 mm v jednom pracovním kroku.

U všech samonivelačních hmot je důležitá volba správného typu penetrace (jednosložkové, dvousložkové nebo epoxidové s křemičitým vsypem).

Podkladní desky (čtyřstranně drážka a pero)
Dřevoštěpkové desky OSB
Multifunkční desky MFP
Dřevotřískové desky DTD

Všechny typy desek lze montovat více technologickými postupy:
na plovoucí způsob ( při použití vhodné izolační podložky)
na plovoucí způsob ( při použití keramického kameniva Liapor)
vruty popř. hmoždinkami ( při použití vhodné izolační podložky)
na trámkový rošt

Desky se používají v jedné nebo dvou vrstvách.

Izolační podložky

Pěnový polyetylén – Mirelon pásy v tloušťkách 2 a 3 mm
Extrudovaný polystyren – Starlon nebo Izonord desky v tloušťkách 3 a 6 mm
Dřevovláknitá deska – Adipan nebo Benefloor wood desky v tl. 6, 7 a 8 mm
Korková – Korková izolační podložka v tl. 2 mm

Pro podlahové vytápění

Tuplex tl. 3 mm (vrstva pružného polystyrenu fixovaná mezi dvě polyetylénové fólie)
Beneflor thermo tl. 1,6 mm (extrudovaný polystyren)

Vlhkost

Vlhkost podkladu
Požadované maximální hodnoty nevytápěných podkladů pro pokládku dřevěných, elastických a laminátových podlah:
Cementový potěr 2,0
Anhydritový potěr 0,5

Požadované maximální hodnoty pro podklady s podlahovým vytápěním:
Cementový potěr 1,8
Anhydritový potěr 0,3

Hodnoty jsou udané v %, měřeno CM metodou.

Vzdušná vlhkost
Dřevěné a korkové podlahy 45 – 65 %Laminátové podlahy 40 – 60 %

Teplota
Teplota vzduchu v době montáže nebo pokládky by měla být pokud možno stejná s teplotou při samotném užívání podlahy. Tím se minimalizuje riziko rozměrových změn materiálů.

Doporučená teplota pro většinu technologických postupů, schnutí a zrání materiálů je 18 – 24 °C.